Polski English Slovenčina Deutsch
Wybierz miasto
Strona internetowa zrealizowana w ramach projektu: "Rozwój regionu granicznego przez wspóln± promocję i realizację Domu Polsko Słowackiego w Gorlicach" w programie Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Polska - Republika Słowacka
interreg.gov.pl     europa.eu

Kalendarz imprez

Kalendarz imprez w Bardejowie w paĽdzierniku

Termín

Názov

Miesto

konania

Organizátor

Charakteristika

Poznámky

1.10.2007

19:00

Koncert Roba Opatovského

ZUŠ M.Vileca

Hurbanova ul. 10

MsÚ odd. kultúry

Koncert v rámci Bardejovskej hudobnej jesene

Vstupné: 99,- Sk

3.10.

19:00

Jazzový koncert Petra Lipu

Kino ®riedlo

Bardejovské Kúpele

MsÚ odd. kultúry

Koncert v rámci Bardejovskej hudobnej jesene

Vstupné: 159,- Sk

1.-19.10.2007

Sochy a obrazy

Poµsko –slovenský dom

Radn.nám. č.24

MsÚ odd. kultúry

PSD

Výstava poµských umelcov

9.-30.10.2007

Výstava z tvorby Eriky Kostovej

HOS

Rhodyho 6

HOS, autorka

17.10.2007

16:30

Chrámový koncert

Skanzen, Bard.Kúpele, kostolík z Mikulášovej

ŠM, Gr.-kat. cirkevný zbor

Vystúpenie grécko - katolíckeho zboru z Bardejova

17.10.2007

Koncert poµských umelcov

(mezzosoprán,akordeón, klavír)

ZUŠ M.Vileca

MsÚ odd. kultúry

Koncert v rámci Bardejovskej hudobnej jesene

25.10.2007

Komorný koncert Štátnej filharmónie Košice

(J.Klein-klarinet, J.Katinová-Šingerová – klavír)

Obradná sieň MsÚ

Radn. nám. č.16.

MsÚ odd. kultúry

Koncert v rámci Bardejovskej hudobnej jesene

Vstupné: 80,- Sk

26.10.2007

Výstava „Jablko roku 2007“

Poµsko – slovenský dom, Radn. nám. č. 24

Slovenský zväz záhradkárov OV Bardejov, PSD

Október 2007

Termíny podµa dohody so ŠM

„Úcta k starším“

Skanzen, Bardejovské Kúpele

ŠM

Kultúrny program detí z MŠ v Bardejove pre rodičov a starých rodičov

2.1.-

31.12.2007

Pamiatky Bardejova

a Bardejovských Kúpel'ov

Radnica

Radničné nám.

ŠM

Panelová fotografická výstava pamiatok

Bardejova a Bardejovských Kúpel'ov doplnená

textovým informačným materiálom

5.7-

31.12.2007

Architektonické slohy

Sol'nobanská čipka

vestibul, národ.

exp., Bard.

Kúpele

ŠM

Panelová, fotografická výstava, zachytáva

architektonické slohy od románskeho aľ po

secesiu.

Ukáľkami Sol'nobanskej paličkovej čipky zo

súkromnej zbierky B. Šimkovej

kaľdá sobota

v roku,9.30 h.

Organizované vychádzky

národopisná exp.

a skanzen

Bardejov. Kúpele

ŠM

cyklická akcia - organizovaný výklad po

expozíciách pre jednotlivcov  a skupiny

kaľdá sobota

v roku,9.30 h.

Zmena programu vyhradená!

HOS – Hornošarišské osvetové stredisko, Rhodyho ul. č.6

Odd. kultúry MsÚ – Oddelenie kultúry Mestského úradu, Radničné námestie č. 21

ŠM – Šarišsské múzeum

ZUŠ M.Vileca – Základná umelecká škola Michala Vileca, Hurbanova ul.10

PSD  - Poµsko – slovenský dom , Radn. nám. č. 24Jeste¶ naszym 1 267 280 go¶ciem.
© Copyright Dom Polsko-Słowacki 2020
web stats stat24
Opracowanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne