Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

Vitajte

Vitajte na internetovej stránke slovensko-poľských domov v Gorliciach, Krynici a Bardejove.

Mestá Gorlice a Krynica sa v roku 1999 zmluvne zaviazli spolupracovať v rámci partnerských vzťahov so slovenským mestom Bardejov. Po všetkých stránkach vydarená spolupráca priniesla ovocie vo forme myšlienky pripraviť komplementárny projekt k programu INTERREG IIIA Poľsko – Slovensko. Projekt predpokladal vytvorenie troch flexibilných stredísk za účelom iniciovania cezhraničných aktivít, ktoré sledujú ochranu a propagáciu spoločného dedičstva a zvyšovanie turistickej atraktivity regiónu. Nástrojmi na dosiahnutie stanovených cieľov mali byť tri slovensko-poľské domy: v Gorliciach, Bardejove a Czyrnej pri Krynici vrátane spoločne organizovaných aktivít: súťaže, výstavy, tvorivé dielne, čítačky ap.

Všetky tri žiadosti predložené partnerskými samosprávami riadiace výbory pre program INTERREG schválili. Zmluvy o dofinancovaní v rámci činnosti 2.2 iniciatívy spoločenstva INTERREG IIIA boli podpísané:

- 10. januára 2006 s Bardejovom na sumu 12,754 mil. SKK (súhrnná hodnota projektu: 13,414 mil. SKK, vlastný vklad miestnej samosprávy: 660 tis. SKK);

- 1. augusta 2006 s Gorlicami na sumu 1.462.153,61 PLN (súhrnná hodnota projektu: 1.969.338,14 PLN, vlastný vklad miestnej samosprávy: 507184,53 PLN);

- 11. júla 2007 s Krynicou – Zdrojom na sumu 602.909,40 PLN (súhrnná hodnota projektu: 881.784,38 PLN, vlastný vklad miestnej samosprávy: 278.874,98 PLN).

Táto internetová stránka je súčasťou projektu realizovaného mestom Gorlice v rámci spolupráce s ďalšími partnerskými mestami, pričom jej zámerom je propagovať poľsko-slovenské pohraničie v celosvetovom rozsahu prostredníctvom internetovej siete a vytvoriť platformu pre výmenu informácií a názorov súvisiacich s pohraničím.

Naši zamestnanci v slovensko-poľských domoch v mestách Gorlice, Krynica a Bardejov Vám ochotne odpovedia na Vaše otázky, pomôžu pri zhromažďovaní nevyhnutných informácií a poslúžia Vám ako budú môcť.

Návštevu našich miest určite neoľutujete!

Aktuality

   
Gorlice

Súťaž o najkrajšie veľkonočné vajíčko je zrušená!

Informujeme, že súťaž o najkrajšie veľkonočné vajíčko je zrušená.
Gorlice

OZNAM

Vzhľadom na nariadenie predsedu vlády o nevyhnutnom prerušení činnosti kultúrnych zariadení v súvislosti so šírením nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, informujeme, že Poľsko-slovenský dom bude zatvorený v dňoch: 12.-25. marca 2020. Všetky v tomto čase naplánované podujatia sú zrušené.
   
Gorlice

Mesto očami umelca

Výstava Macieja Pawlikowského otvorená do 26. marca 2020