Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa współfinansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

POZVÁNKA na 10. ročník Medzinárodného festivalu paličkovanej čipky v Bobowej

Budú čipkárky z Rakúska, Malty, Talianska, Kanady, Anglicka, Slovenska, Čiech, Belgicka, Ruska, Francúzska, Nemecka, Maďarska a Poµska.

- Počas festivalu si budete môc» pozrie» čipky, ktoré získali ocenenia v 15. ročníku Celopoµskej sú»aľe paličkovanej čipky.
- workshopy paličkovanej čipky.
- 11. októbra - na záver festivalu – sa bude kona» Trh rozličných remesiel. 

 

Informácie:
tel. 00 48 18 351 40 13
e-mail:
ck@bobowa.pl,ck@bobowa.eu

 

Tohtoročný jubilejný festival sa bude kona» v Aule školy Zespół Szkół Zawodowych
- vchod na Okrężnej ulicy


Jeste¶ naszym 1 236 400 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2020
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne