Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa współfinansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

Fotografická výstava Wiesława Platu

Riaditeµ Gorlického centra kultúry – Janusz Zięba,

Vedúci Poµsko-slovenského domu Dušana Jurkoviča – Krzysztof Szadkowski

Vás srdečne pozývajú na

 

fotografickú výstavu

 

Wiesława Platu

 

Vernisáľ dňa 13. júna 2017 (utorok) o 17.00 hod.

Výstava otvorená v  dňoch: 13.06 - 13.07.2017

Poµsko-slovenský dom Dušana Jurkoviča v Gorliciach, Rynek 1

 

Wiesław Plata - zo záµuby fotograf, z povolania lesník ľijúci v Nízkych Beskydách. Prvýkrát sa s fotografiou stretol na strednej škole. Od tejto chvíle vľdy mal so sebou Zenit, odhaµujúc tajomstvá analógovej fotografie. Súčasne pouľíva fotoaparát značky Canon. Obµúbenou tematikou umelca sú panorámy krajiny a príroda Nízkych Beskýd. Vo voµných chvíµach počas potuliek po horách hµadá nové zábery. Ako sám hovorí, keď fotografuje ukazuje svoj svet.

 


Jeste¶ naszym 874 407 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2018
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne