Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa wspó³finansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

Kultśrna pamiatka? Bo¾ie dopustenie!

Kultúrna pamiatka? Bo¾ie dopustenie! - povedal istý farár, kustód sanktuária, hneļ potom, ako prijal dotáciu na záchranu umeleckých diel. Jeho slová vystihujú ako čaro práce kustóda tak aj reštaurátora kultúrnych pamiatok. Krásny kameņ má tie¾ svoju hodnotu. Józef Stec, ročník 1962, výtvarný umelec z Nowého S±cza precestoval u¾ stovky kilometrov: cez malopoµské kopce, po schodoch a lešeniach kostolných ve¾í.  Kto je reštaurátor kultúrnych pamiatok? Toto vlastne sme sa dozvedeli počas stretnutia v Poµsko-slovenskom dome, preto¾e pán Józef nás zobral na virtuálnu cestu z Binarovej na ostrov Honšu do mesta Nara. Oba tieto miesta spája fakt, ¾e majú pamiatky zapísané do Zoznamu svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO.

 


Jeste¶ naszym 838 956 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2018
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne