Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa wspó³finansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

„Pohµadnica z Gorlķc” Joanny Bratko-Lityńskej

Riaditeµ Gorlického centra kultúry – Janusz Ziźba

vedúci Poµsko-slovenského domu Dušana Jurkoviča – Krzysztof Szadkowski

Vás srdečne pozývajú na fotografickú výstavu

 

Joanny Bratko-Lityńskej

 

„Pohµadnica z Gorlíc”

 

Vernisá¾ dņa 18. júla 2017 (utorok), o 17.00 hod.

Výstava otvorená: 18.7 - 21.9.2017

Poµsko-slovenský dom Dušana Jurkoviča v Gorliciach, Rynek 1

 

Joanna Bratko-Lityńska - narodená v roku 1967 v Katowiciach, ¾ije a pracuje v Sosnowci. Vo voµnom čase sa venuje fotografii, kanoistike a vlastivede. Spolupracuje s vodáckym magazínom „Pádlo”, kde zverejņuje články, ktoré ilustruje vlastnými fotkami. Fotografuje u¾ oddávna, ale s ozajstnou anga¾ovanos»ou a úspechami od chvíle, keļ sa pripojila k Zdru¾eniu milovníkov fotografie pri Mestskom klube Jana Kiepuru v Sosnowci. V roku 2011 sa stala predsedníčkou tohto spolku.

Predstavovaná výstava vznikala niekoµko mesiacov roku 2016 v rámci realizácie tvorivého štipendia udeleného prezidentom mesta Sosnowca. Mala zoznámi» obyvateµov Sosnovca s hodnotami dru¾obného mesta Gorlice, prehåbi» a zosilni» kontakty v oblasti kultúrnej spolupráce oboch miest.

 


Jeste¶ naszym 874 407 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2018
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne