Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa współfinansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

Krásy Nízkych Beskęd a Lemkoviny oèami detí

Riadite” Gorlického centra kultúry – Janusz Ziêba,

Vedúci Po”sko-slovenského domu Dušana Jurkovièa – Krzysztof Szadkowski

a predsedníèka zdruŸenia „Kúsok neba“ v Łosí - Urszula Klucznik-Kosińska

Vás srdeène pozývajú na fotografickú výstavu

 

„Krásy Nízkych Beskýd


a Lemkoviny oèami detí”

 

Vernis០dòa 26. septembra 2017 (utorok) o 17.00 hod.

Výstava otvorená v  dòoch: 26.09 – 26.10.2017

Po”sko-slovenský dom Dušana Jurkovièa v Gorliciach, Rynek 1

 

Výstava prezentuje detské diela, ktoré vznikli poèas fotografického workshopu organizovaného pod vedením Zbigniewa Podsiadła v rámci projektu „Krásy Nízkych Beskýd a Lemkoviny oèami detí”. Projekt bol financovaný z prostriedkov Maršalkovského úradu v Krakove.

 


Jeste¶ naszym 912 487 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2018
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne