Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa wspó³finansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

VII. Poµsko-slovenskį fotografickį sś»a¾ „Moje Nķzke Beskydy”

Gorlické centrum kultúry - Poµsko-slovenský dom Dušana Jurkoviča v Gorliciach Vás pozývajú k účasti na 7. ročníku Poµsko-slovenskej fotografickej sú»a¾e „Moje Nízke Beskydy”, ktorá je adresovaná školskej mláde¾i a koná sa v dvoch tematických kategóriách: µudia a kultúra i príroda a architektúra.

Sú»a¾ odzrkadµuje poµsko-slovenskú spoluprácu v oblasti kultúry a prispieva ku kultúrnemu vzdelávaniu detí a mláde¾e.

Termín uzávierky pre prijímanie prác je 17. novembra 2017 (piatok) o 15.00 hod.

Tešíme sa na Vašu účas»!


Propozície

 


Jeste¶ naszym 948 053 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2019
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne