Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa współfinansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

Výsledky 7. ročníka Poµsko-slovenskej fotografickej sú»aľe „Moje Nízke Beskydy”

Dňa 21. novembra 2017 sa v Poµsko-slovenskom dome konalo zasadnutie poroty 7. ročníka Poµsko-slovenskej fotografickej sú»aľe „Moje Nízke Beskydy” v zloľení:

 

-       Zbigniew Podsiadło – umelecký fotograf - predseda poroty

-       Kamil Bańkowski – umelecký fotograf

-     Piotr Gajda – Oddelenie  školstva, kultúry a sociálnych vecí Mestského úradu v Gorliciach

-       Marcel Tribus - riaditeµ Kultúrneho a turistického centra, Poµsko-slovenského domu v Bardejove

-     Krzysztof Szadkowski – vedúci Poµsko-slovenského domu v Gorliciach.

 

Porota po dôkladnom preštudovaní prác rozhodla nasledovne:

 

- „Ąudia a kultúra” do 12 rokov

Ví»azné miesta neboli udelené

 

- „Ąudia a kultúra” do 20 rokov

1. miesto Karina Kaµatová (Karin), Súkromná stredná umelecká škola filmová v Košiciach, za fotografiu : Priateµstvo 

2. miestoAmelia Korpacka (Amelia), Szkoła Podstawowa w Ropicy Polskiej, za fotografiu Fatima

3. miestonebolo udelené

Čestné uznanie Kacper Rak (Raczek), MZS nr 6 w Gorlicach, za fotografie: Svetlo z neba, Tichý šepot kríľov

 

- „Príroda a architektúra” do 12 rokov

1. miesto Olga Szewczyk (Olgierd), Szkoła Podstawowa w Ropicy Polskiej, za súbor 3 fotografií: Les v hmle, Sv. hora Jawor, Svätý les

2. miesto Bartosz Prusak (Bartolino), Szkoła Podstawowa im. ¦więtej Królowej Jadwigi w Bie¶niku, za súbor 3 fotografií:  V starej záhrade, Malučká medzi stromami, Zabudnutí

3. miestonebolo udelené

Čestné uznanie Franciszek Kapłon (Franek), MZS nr 6 w Gorlicach, za fotografiu: Golgota

Čestné uznanie Justyna Dudek (Dudek), Szkoła Podstawowa w Ropicy Polskiej, za fotografiu ®ivot v oku

 

- „Príroda a architektúra” do 20 rokov

1. miesto Agata Szurek (Karyna), Szkoła Podstawowa w Ropicy Polskiej, za súbor 3 fotografií: Zahalený do hmly, Smútiaci, Smerom k svetlu

2. miesto Martyna Filu¶ (Mafiks), Szkoła Podstawowa w Ropicy Polskiej, za súbor 2 fotografií: Zasnívaná, Poníľene

3. miestonebolo udelené

Čestné uznanie Katarzyna Drozd (Kasia), Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach, za súbor 4 fotografií: Ruľe, Kaplnka, V Strzeszyne, Mimo stodoly

Čestné uznanie Alicja Pabis (Ala), ZSP w Libuszy, za fotografiu Zimná panoráma.

 

Mimoriadne ocenenie - diplom Horského obvodu Zväzu poµských fotografov dostala Olga Szewczyk za súbor 3 fotografií: Les v hmle, Sv. hora Jawor, Svätý les.

 

Srdečne blahoľeláme!

 

Zápisnica


Jeste¶ naszym 989 345 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2019
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne