Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa współfinansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

Veselé Vianoce!

Príjemné preľitie vianočných sviatkov, veµa š»astia, zdravia a úspechov v novom roku

 

Vám ľelajú

riaditeµ a kolektív zamestnancov

Gorlickégo centra kultúry

a Poµsko-slovenského domu

Dušana Jurkoviča v Gorliciach

 


Jeste¶ naszym 989 886 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2019
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne