Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa współfinansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

Veselé veµkonočné sviatky!

Krásne preľitie Veµkonočných sviatkov,

 

 

 

veµa lásky a rodinnej pohody

 

 

 

prajú

riaditeµ a zamestnanci

Gorlického centra kultúry

a Poµsko-slovenského domu Dušana Jurkoviča

 

 

 


Jeste¶ naszym 989 346 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2019
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne