Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa współfinansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

„Útek z raja“ - výstava maµby Bogdana Gorczycu

Riaditeµ Gorlického centra kultúry - Janusz Zięba

vedúci Poµsko-slovenského domu Dušana Jurkoviča - Krzysztof Szadkowski

Vás srdečne pozývajú na výstavu maµby

 

Bogdan Gorczyca

 

 

„Útek z raja“

 

 

Vernisáľ dňa 24. apríla 2018 (utorok) o 17.00 hod.

 

Výstava otvorená v dňoch: 24.4 - 24.5.2018

Poµsko-slovenský dom v Gorliciach, Rynek 1

 

Bogdan Gorczyca - všestranný umelec, ktorí tvorí obrazy, sochy, nástenné maµby a venuje sa fotografii, keramike, grafike aj priestorovým inštaláciám, najmä v oblasti land artu. Je autorom niekoµkých stoviek diel, hlavne olejomalieb, ktoré ponúkajú súčasný pohµad na stav µudstva prostredníctvom absorbujúcej emocionality maliarskeho pigmentu a gesta. Taliansky kritik umenia Daniel Buso ho nazval „rodeným expresionistom”, a jeho maliarsku cestu za získaním plnej škály emocionálnych dojmov označil termínom „rádiografie µudského umu”. Autor sa zaraďuje k smeru duchovného expresionizmu a abstrakcionizmu.

 

Prezentovaná výstava je zaloľená na skoro tridsa»ročných skúsenostiach autora, je načrtnutá dôkladným pozorovaním sociálnych procesov v kontexte medziµudských vz»ahov a vzájomných relácií. Cyklus diel sa zakladá na kritickej analýze psychických súvislosti a spôsobu vnútorného pôsobenia, ako aj vonkajších foriem nátlaku na µudskú bytos». Nesie posolstvo o pravde a slobode.

 

 

 


Jeste¶ naszym 989 344 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2019
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne