Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa wspó³finansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

Krym v predvečer historickżch zmien

O osobné dojmy a zaujímavosti spojené s cestou na Krym sa s nami podelil Tomasz Pruchnicki počas vernisá¾e, ktorá sa konala 4. júla 2018. Túto cestu absolvoval pred desiatimi rokmi, na výstave prezentovanej v Poµsko-slovenskom dome ukázal teda ako vyzeral polostrov v predvečer historických zmien. Na fotografiách zachytil krásnu architektúru, bohatú kultúru a vynikajúce panorámy Krymu. Uvidíme preto Krymské vrchy, Azovské more, grécke a stredoveké pozostatky a stopy gruzínskeho kres»anstva. Medzi fotografiami pozornos» pri»ahuje najmä vytesaná do skaly osada Čufut Kale a bohato zdobený tradičný tatársky kroj. V pozadí ka¾dodenného ¾ivota u¾ vtedy boli však viditeµné ruské vojenské jednotky.

Expozícia bude otvorená cez celé obdobie prázdnin do 29. augusta. Tešíme sa na Vás!

 

 


Jeste¶ naszym 989 346 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2019
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne