Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa wspó³finansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

Fotografie Zbigniewa Podsiad³a

Riaditeµ Gorlického centra kultúry - Janusz Ziźba

vedúci Poµsko-slovenského domu Dušana Jurkoviča - Krzysztof Szadkowski

Vás srdečne pozývajú na výstavu

 

Zbigniew Podsiad³o

 

 

„Fotografie”

 

 

Vernisá¾ dņa 4. septembra 2018 (utorok), o 17.00 hod.

 

Po vernisá¾i o 17.45 hod. sa bude kona» autorské stretnutie

 

Výstava otvorená v dņoch: 4.9 - 18.10.2018

Poµsko-slovenský dom v Gorliciach, Rynek 1

 

Zbigniew Podsiad³o - narodil sa v roku 1955 roku v regióne Ponidzie. ®ije a pracuje v Sosnowci. Člen Zväzu poµských umeleckých fotografov. Od roku 2004 predseda Horského oddielu zväzu a člen hlavného predstavenstva zväzu. Za svoju tvorbu bol vyznamenaný okrem iného: Medailou 150. výročia fotografie, Zlatým odznakom poµskej federácie fotografických zdru¾ení, Odznakom ministra kultúry a národného dedičstva „Za zásluhy o poµskú kultúru“. Zúčastnil sa vyše dvesto domácich a zahraničných výstav. Dostal medaily a ceny na výstavách o.i. v Záhrebe, Singapure, Riu de Janeiro, Budapešti, Moskve, Madride, Pekingu, San Franciscu a Berlíne. Účastník a aj organizátor plenérov a umeleckých sympózií. Porotca mnohých medzinárodných a domácich fotografických sú»a¾í a výstav. V júni 2017 minister kultúry a národného dedičstva poctil umelca Striebornou medailou za zásluhy o kultúru GLORIA ARTIS.

 

 

 


Jeste¶ naszym 989 528 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2019
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne