Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa współfinansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

„40 rokov ubehlo” - fotografická výstava Jacka Kosibu

Riaditeµ Gorlického centra kultúry - Janusz Janusz Zięba

vedúci Poµsko-slovenského domu Dušana Jurkoviča – Krzysztof Szadkowski

Vás srdečne pozývajú na fotografickú výstavu

 

Jacek Kosiba

 

 

„40 rokov ubehlo”

 

 

Vernisáľ dňa 23. októbra 2018 (utorok) o 17.00 hod.

 

Výstava otvorená v dňoch: 23.10 - 29.11.2018

Poµsko-slovenský dom Dušana Jurkoviča v Gorliciach, Rynek 1

 

Jacek Kosiba - narodený v roku 1944 v obci Stróżówka pri Gorliciach. Fotografovaniu sa venuje od roku 1956. V roku 1965 absolvoval kurz špecialistov fotolaborantov. V roku 1974 v Rzeszowe získal osvedčenie o skúške fotografa a v roku 1978 mu Ministerstvo kultúry a výtvarného umenia udelilo titul lektora 2. kategórie v oblasti fotografie. Bol členom predstavenstva Gorlického fotografického zdruľenia a S±deckého fotografického zdruľenia. Je nositeµom mnohých cien a vyznamenaní, vrátane celopoµských (Fotografické majstrovstva Poµska Vojsk vzdušných síl - 2. a 3. miesto, „365 dní Nowého S±cza” - 2. miesto, „V obiektíve turistu” - vyznamenanie).

Od roku 1981 fotografoval najmä do šuflíka. V roku 2008 na naliehanie Stanisława Hűbnera a Magdaleny Miller prezentoval v Mestskej verejnej kniľnici v Gorliciach výstavu „Porovnania”. Od tejto chvíle aľ doteraz mal niekoµko tematických individuálnych výstav a dve kolektívne spolu s Januszom Fiegom. Svoju tvorbu celý čas povaľuje za amatérsku vášeň.

 

 


Jeste¶ naszym 1 005 841 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2019
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne