Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa wspó³finansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

Nįvrat do minulosti a nįv¹teva konzula Slovenskej republiky

Vynikajúcim darčekom pre všetkých gorličanov bola sentimentálna cesta Gorlicami spred 40 rokov, na ktorú nás zobral známy fotograf Jacek Kosiba. V Poµsko-slovenskom dome vystavil čiernobiele fotografie, ktoré s veµkým zápalom a kronikárskym zámerom ukáza» ich budúcim generáciám, zachoval a¾ dodnes. Vernisá¾ dņa 23. októbra 2018 bola ozajstným festivalom spomienok. Starší so slzou v oku rozoznávali zákutia svojej mladosti, zatiaµ čo mladší sa mohli zahra» na detektíva a porovnáva» fotografie s aktuálnym výzorom ulíc.

 

Slávnostné otvorenie expozície poctil svojou prítomnos»ou konzul Slovenskej republiky v Krakove Slavomír Nagy. Vyjadril rados», ¾e Poµsko-slovenský dom pokračuje v spolupráci so Slovenskom a zablaho¾elal autorovi k vzácnej výstave. Mal aj mo¾nos» porozpráva» sa so zástupcom Mestského úradu v Gorliciach vedúcim oddelenia školstva, kultúry a spoločenských vecí Aleksandrom Augustynom.

 

Výstava „40 rokov ubehlo“ bude otvorená do 29. novembra, tešíme sa na Vašu návštevu!

 

 

 


Jeste¶ naszym 989 540 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2019
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne