Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa wspó³finansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

Vianočné ¾elanie

K nadchádzajúcim vianočným sviatkom Vám prajeme veµa zdravia, š»astia, pohody a spokojnosti. Nech sa spoločné chvíle v kruhu rodiny nesú v krásnej, neopakovateµnej atmosfére a nový rok 2019 bude plný úspechov v osobnom i pracovnom ¾ivote.

 

To Vám zo srdca ¾elajú

 

riaditeµ a kolektív zamestnancov

 

Gorlického centra kultúry

 

a Poµsko-slovenského domu

 

Dušana Jurkoviča v Gorliciach

 

 

 

 


Jeste¶ naszym 989 349 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2019
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne