Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa współfinansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

Cyklické fotografické workshopy

Poµsko-slovenský dom Dušana Jurkoviča srdečne pozýva mládeľ vo veku 14-20 rokov v kaľdú stredu o 16.00 hod. k účasti na cyklických fotografických workshopoch „Maµovanie svetlom”, ktoré povedie Arkadiusz Kapłon v školiacej miestnosti Poµsko-slovenského domu, Rynek 1.

 

Arkadiusz Kapłon – absolvoval Pomaturitnú školu reklamy v Nowom S±czi a Ústav výtvarných umení Pedagogickej akadémie (súčasne Fakulta výtvarných umení Pedagogickej univerzity) v Krakove. Diplom s vyznamenaním z maliarstva získal u prof. Romualda Oramusa. Spoluzakladateµ Umeleckej skupiny ARh- (tvorba dokumentárnych filmov). Súčasne sa venuje maliarstvu, počítačovej grafike a fotografii.

 

Prihlásenie: 18 35 35 028

 

 


Jeste¶ naszym 1 015 491 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2019
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne