Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa wspó³finansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

So¹ky svätżch od Piotra Szczepanika v Poµsko-slovenskom dome

Na prahu nás privíta tvár zadumaného Krista, ktorú poznáme z prícestných kaplniek. Ļalej sa zúčastnime Poslednej večere, a následne stretneme Svätú rodinu a Jána Pávla II.

Práve takto sa prezentuje výstava sochárstva Piotra Szczepanika, ktorej slávnostné otvorenie sa konalo 5. marca 2019. Mno¾stvo známych a početná rodina oslavovala spolu s umelcom tento mimoriadny deņ.

Piotr Szczepanik sošky svätých tvorí u¾ od vyše 30 rokov. Inšpiráciou pre začatie dobrodru¾stva so sochárstvom bolo pre neho pozrenie si oltára Vita Stvoša v Mariánskom kostole. Vášeņ ho sprevádza v ka¾dodennom ¾ivote, ako hrdý starý otec pre ka¾dého svojho vnuka vyrezal jeho svätého patróna.

Výstava sôch je otvorená v Poµsko-slovenskom dome do 17. apríla. Tešíme sa na Vás!

 


Jeste¶ naszym 1 233 528 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2020
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne