Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa współfinansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

Tvorivá dielňa - pletenie z prútia

Poµsko-slovenský dom Dušana Jurkoviča

Vás srdečne pozýva na tvorivé dielne pre dospelých

 

„KREATÍVNA PLANÉTA. Napomáhame rozprestrie» umelecké krídla”.

 

V stredu 3. apríla 2019 o 18.00 hod. tvorivé dielne zamerané na výrobu veµkonočných ozdôb z prútia v školiacej miestnosti Poµsko-slovenského domu povedie výtvarníčka Agnieszka Bylica.

Druhý termín workshopu: 10. apríla 2019 o 18.00 hod. (streda)

 

Agnieszka Bylica - lektorka v oblasti remeselnej výroby. Absolvovala  Univerzitu µudovej umeleckej výroby, získala aj osvedčenie o skúške košikárky a tkáčky. Venuje sa vedeniu tvorivých dielní tak s de»mi ako aj s dospelými a široko poňatej remeselnej výrobe.

 

Cena workshopu: 35 PLN/ 1 osoba

 

Uznávame preukaz pre seniorov.

 

Prihlášky na čísle 18 35 35 028. Pozor, počet miest obmedzený!

 


Jeste¶ naszym 1 082 362 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2019
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne