Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa współfinansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

Ve”konoènę pozdrav

K nadchádzajúcim ve”konoèným sviatkom

Vám prajeme ve”a zdravia, š»astia a pohody.

Nech Váš Ÿivot bude plný spokojnosti

a osobnych i pracovných úspechov.

 

 

Janusz Ziêba

a kolektív zamestnancov

Gorlického centra kultúry

a Po”sko-slovenského domu

Dušana Jurkovièa v Gorliciach

 

 


Jeste¶ naszym 1 236 413 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2020
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne