Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa wspó³finansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

Tvorivį dielņa „Les v skle” - fotoreportį¾

V stredu 8. mája 2019 sa v školiacej miestnosti Poµsko-slovenského domu konala tvorivá dielņa zameraná na vykonanie biosféry či¾e zatvoreného lesného ekosystému. Workshop s názvom „Les v skle“ viedla výtvarníčka Agnieszka Bylica.

Ukladanie a sadenie rastliniek vy¾adovalo trošku sústredenia a šikovnosti, no bol to aj celkom originálny nápad, ako strávi» voµné popoludnie. Účastníci tvorivej dielne sa obohatili o novú, krásnu ozdobu domova, ktorá navyše nevy¾aduje skoro nijakú starostlivos».

 


Jeste¶ naszym 1 236 405 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2020
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne