Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa współfinansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

Kokedama – workshop zameranę na japonskú dekoráciu

Po”sko-slovenský dom Dušana Jurkovièa

Vás srdeène pozýva na tvorivé dielne pre dospelých

 

„KREATÍVNA PLANÉTA. Napomáhame rozprestrie» umelecké krídla”.

 

V stredu 5. júna 2019 o 18.00 hod. tvorivú dielòu zameranú na výrobu japonskej dekorácie s názvom „Kokedama” v školiacej miestnosti Po”sko-slovenského domu povedie výtvarníèka Agnieszka Bylica.

Kokedama, ktorá je formou bonsaja, doslova znamená „machová gu”a”.

 

Agnieszka Bylica - lektorka v oblasti remeselnej výroby. Absolvovala  Univerzitu ”udovej umeleckej výroby, získala aj osvedèenie o skúške košikárky a tkáèky. Venuje sa vedeniu tvorivých dielní tak s de»mi ako aj s dospelými a široko poòatej remeselnej výrobe.

 

Cena workshopu: 35 PLN/ 1 osoba

Uznávame preukaz pre seniorov.

Prihlášky na èísle 18 35 35 028. Pozor, poèet miest obmedzený!

 


Jeste¶ naszym 1 236 402 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2020
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne