Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa wspó³finansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

Japonské rastlinné dekorįcie v Poµsko-slovenskom dome

Ļalšia streda sa v Poµsko-slovenskom dome niesla v znamení remeselnej výroby. Milovníci prírody mohli počas tvorivej dielne, ktorú dņa 5. júna 2019 viedla výtvarníčka Agnieszka Bylica, vykona» zriedkavo sa vyskytujúcu dekoráciu. Bol to druh bonsaja či¾e japonská kokedama. Doslova je to „machová guµa” alebo inak povedané visiace záhrady, preto¾e ¾ivé rastliny obalené do gule zeminy a machu mô¾u predstavova» krásnu závesnú ozdobu ka¾dého interiéru.

 


Jeste¶ naszym 1 236 424 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2020
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne