Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa współfinansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

Svet fotografie Barbary Zasowskej

Občas, aby sme zmenili perspektívu a inak hµadeli na svet, stačí len, aby sme zdvihli hlavu a pozreli sa hore. Budovy, ktoré sa zdajú by» celkom obyčajné, odhalia vtedy pred nami svoju umeleckú tvár, prekvapia netypickým tvarom alebo originálnou líniou.

Ako veµa krásy je moľné nájs» v moderných architektonických formách, ukázala vo svojej fotografii Barbara Zasowska. Výstavu „Na strete oblohy a formy“ počas vernisáľe, ktorá sa konala 30. júla 2019, dedikovala zosnulej pred dvomi mesiacmi Ewe Piotrowskej-Kukla, vedúcej Kaštieµa v Szymbarku, ktorá ako prvá ju nabádala, aby prezentovala svoje fotografie širokej verejnosti.

Expozícia v Poµsko-slovenskom dome bude dostupná do 12. septembra. Tešíme sa na Vás!

 


Jeste¶ naszym 1 174 501 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2020
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne