Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa wsp馧finansowana ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

Kresba, grafika a ilustr塶ie Bart這mieja Belniaka

Riadite Gorlického centra kultúry – Janusz Zi瑿a

Vedúci Po盜ko-slovenského domu Dušana Jurkovi醀 – Krzysztof Szadkowski

Vás srde鋝e pozývajú na výstavu kresby, grafiky a ilustrácie

 

Bart這mieja Belniaka

 

Vernisá d瀡 17. septembra 2019 (utorok), o 17.00 hod.

Výstava otvorená v d犦ch: 17.9 – 24.10.2019

Po盜ko-slovenský dom Dušana Jurkovi醀 v Gorliciach, Rynek 1

 

Bart這miej Belniak - ro鋝ík 1974; absolvoval Pomaturitnú školu reklamy v Katoviciach a Fakultu výtvarných umení Akademie D逝gosza v enstochovej v ateliéri grafika Ryszarda Osadczého. Od roku 1995 pracuje ako grafik, ilustrátor a grafický designér.

Umelecký debut na stránkach Krakovských novín (1998), pravidelne spolupracuje s tla鋌u a vydavate盜tvami. Ako ilustrátor spolutvoril o.in. publikácie K瀡z Bronis豉w 安ieykowski, Poklady malopo盜kých Beskýd, Poznám moje mesto Gorlice, Gorlické legendy, Krava v kine, Ako prekona bariéry – príru鋘a pre osoby so zdravotným postihnutím. V rokoch 2011-2014 spolu s vydavate盜tvom Sukurs vytvoril Zoznam po盜kých krá發v – eduka鋝ú sadu 42 posterov s panovníkmi Po盜ka.

Zú醀st璷je sa prezentácií a sú蒼í v odbore grafiky, kresby a ilustrácie.

Individuálne výstavy: Grybów (2004), Jaros豉w (2005), Gorlice (2006, 2013, 2015, 2016), Tarnowskie Góry (2009), Widawa (2009), Tarnobrzeg (2010), Szymbark (2011), Bardejov (2012), Krakov (2014) a mnohé kolektívne expozície doma aj v zahranií. Otec sú蒼頡 v satirickej kresbe Roponioska.

 


Jeste naszym 1 284 734 go軼iem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2020
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne