Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa współfinansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

Tvorivá dielňa „Les v skle“

Poµsko-slovenský dom Dušana Jurkoviča

Vás srdečne pozýva na tvorivé dielne pre dospelých

 

„KREATÍVNA PLANÉTA. Napomáhame rozprestrie» umelecké krídla”.

 

V utorok 24. septembra 2019 o 17.00 hod. tvorivú dielňu zameranú na vykonanie biosféry čiľe zatvoreného lesného ekosystému s názvom „Les v skle“ v školiacej miestnosti Poµsko-slovenského domu povedie výtvarníčka Agnieszka Bylica.

Pozor, na workshop si treba donies» vlastnú sklenenú nádobu s vrchnákom!

 

Agnieszka Bylica - lektorka v oblasti remeselnej výroby. Absolvovala  Univerzitu µudovej umeleckej výroby, získala aj osvedčenie o skúške košikárky a tkáčky. Venuje sa vedeniu tvorivých dielní tak s de»mi ako aj s dospelými a široko poňatej remeselnej výrobe.

 

Cena workshopu: 35 PLN/ 1 osoba

Uznávame preukaz pre seniorov.

Prihlášky na čísle 18 35 35 028. Pozor, počet miest obmedzený!

 

 


Jeste¶ naszym 1 284 736 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2020
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne