Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa współfinansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

Fotografia Jana Macieja Maciucha

Riaditeµ Gorlického centra kultúry – Janusz Zięba

Vedúci Poµsko-slovenského domu Dušana Jurkoviča – Krzysztof Szadkowski

Vás srdečne pozývajú na fotografickú výstavu

 

Jana Macieja Maciucha

 

Vernisáľ dňa 29. októbra 2019 (utorok), o 17.00 hod.

Výstava otvorená v dňoch: 29.10 – 28.11.2019

Poµsko-slovenský dom Dušana Jurkoviča v Gorliciach, Rynek 1

 

Jan Maciej Maciuch – narodil sa v roku 1946 v Pruchniku. Absolvoval Strednú umeleckú školu v Jarosławe. Štúdium na Fakulte keramiky a skla v Štátnej vysokej škole výtvarných umení vo Vroclave v rokoch 1965 – 1971, diplom v odbore sklársky dizajn. Od roku 1971 samostatná výtvarná činnos». Venuje sa maµbe, kresbe, grafike, fotografii, medailérstvu. V rokoch 1998 – 2002 zamestnaný v Ústave histórie sakralného umenia Opolskej univerzity. V roku 1998 doktorát v Akadémii výtvarných umení v Krakove. Od roku 2002 zamestnaný na Fakulte výtvarných umení Rzeszowskej univerzity, kde vedie Ateliér fotografie. V roku 2005 habilitácia v Akadémii výtvarných umení vo Vroclave. Od roku 2006 docent Rzeszowskej univerzity. Doteraz prezentoval svoju tvorbu na skoro sto individuálnych výstavách doma aj v zahraničí, zúčastnil sa aj vyše sto kolektívnych výstav. Za svoju tvorbu bol mnohokrát ocenený a vyznamenaný. Trikrát získal Štipendium ministra kultúry a výtvarného umenia.

 


Jeste¶ naszym 1 266 119 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2020
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne