Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa wspó³finansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

Tvorba Jana Macieja Maciucha

Ak hµadáte inú, neobyčajnú fotografiu, pozývame Vás, aby ste si pozreli výstavu profesora Rzeszowskej univerzity Jana Macieja Maciucha. Ka¾dá jeho fotografia otvára pred nami odlišný svet a rozpráva vlastný príbeh. Niektoré diela pripomínajú minulos», o¾ivujú niekedy výrazné, niekedy hmlisté obrazy z našej pamäte. Výnimočne prí»a¾livé sú diela, zobrazujúce povrch stromu, na ktorom prstene a nerovnosti sa stávajú maliarskými abstrakciami. Veµký zmysel pre humor a nadhµad voči sebe prezrádzajú zase súbory autoportrétov. Výstava, ktorej vernisá¾ sa konala 29. októbra 2019 v Poµsko-slovenskom dome, je prierezom tvorbou mnohokrát vyznamenaného umelca. Diela pochádzajú z posledných niekoµkých desiatok rokov, väčšinou vznikli v analógovej technike. Expozícia bude dostupná do 28. novembra. Tešíme sa na Vás!

 


Jeste¶ naszym 1 178 014 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2020
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne