Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa współfinansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

Vianoce 2019

Zdravé, pokojné a plné rodinnej pohody

vianočné sviatky,

oddych od kaľdodenného zhonu

a do nového roka 2020 všetko dobré

a veµa osobných i pracovných úspechov

 

Vám praje

riaditeµ Janusz Zięba

spolu s kolektívom zamestnancov

Gorlického kultúrneho centra

a Poµsko-slovenského domu

Dušana Jurkoviča v Gorliciach

 

 


Jeste¶ naszym 1 302 935 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2020
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne