Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa wspó³finansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

Fotografickį vżstava Zįpadnį Afrika – zabudnuté bohatstvo mnohokultśrnosti

Riaditeµ Gorlického centra kultúry – Janusz Ziźba,

vedúci Poµsko-slovenského domu Dušana Jurkoviča – Krzysztof Szadkowski

Vás srdečne pozývajú na fotografickú výstavu

 

Suzanne Beulensovej, Tomasza


Szug¼dzinisa a Mariusza Pietrzyckého

 

s názvom Západná Afrika – zabudnuté bohatstvo mnohokultúrnosti

 

Vernisá¾ dņa 21. januára 2020 (utorok) o 17.00 hod.

Výstava otvorená od 21. januára do 20. februára 2020

Poµsko-slovenský dom Dušana Jurkoviča v Gorliciach, Rynek 1

 

Suzanne Beulens – je v¾dy zvedavá na µudí a nové miesta. Ovládanie piatich jazykov ju vedie k skrytým zákutiam tohto sveta a dovoµuje odhali» jeho krásu.

Tomasz Szug¼dzinis – je nakazený príbehmi Ryszarda Kapu¶cińského. Uchvátila ho Afrika a jej mimoriadna dynamika. Posledné 18 mesiacov spolu s Suzanne cestovali autom po Západnej Afrike a spoznávali jej krásu a vynikajúcich µudí.

Mariusz Pietrzycki - absolvoval Akadémiu telesnej výchovy v Krakove, je záchranárom Dobrovoµnej horskej záchrannej slu¾by, účastníkom a priaznivcom terénnych pretekov, ví»azom pretekov RMF Morocco Challenge v roku 2009. Povolaním a zo záµuby je nadšencom cestovania autom s pohonom 4 kolies. Doteraz navštívil niekoµko krajín sveta. Bol o.i. v Severnej a Ju¾nej Afrike.

 


Jeste¶ naszym 1 206 355 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2020
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne