Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa wspó³finansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

Cyklus "Stretnutia" - Zįpadnį Afrika

Gorlické centrum kultúry – Poµsko-slovenský dom Dušana Jurkoviča

Vás pozývajú na

 

stretnutie so Suzanne Beulens a Tomaszom Szug¼dzinisom

obohatené o multimediálnu prezentáciu

 

s názvom Západná Afrika – zabudnuté bohatstvo mnohokultúrnosti

dņa 18. februára 2020 (utorok) o 17.00 hod.

Poµsko-slovenský dom Dušana Jurkoviča v Gorliciach, Rynek 1

Voµný vstup!

 

Suzanne Beulens – je v¾dy zvedavá na µudí a nové miesta. Ovládanie piatich jazykov ju vedie k skrytým zákutiam tohto sveta a dovoµuje odhali» jeho krásu.

Tomasz Szug¼dzinis – je nakazený príbehmi Ryszarda Kapu¶cińského. Uchvátila ho Afrika a jej mimoriadna dynamika. Posledné 18 mesiacov spolu s Suzanne cestovali autom po Západnej Afrike a spoznávali jej krásu a vynikajúcich µudí.

 


Jeste¶ naszym 1 206 355 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2020
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne