Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa współfinansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

Maµby Macieja Pawlikowského

Riaditeµ Gorlického centra kultúry – Janusz Zięba

vedúci Poµsko-slovenského domu Dušana Jurkoviča – Krzysztof Szadkowski

Vás srdečne pozývajú na

 

výstavu malieb

 

Macieja Pawlikowského

 

Vernisáľ dňa 25. februára 2020 (utorok) o 17.00 hod.

Výstava otvorená: 25. februára – 26. marca 2020

Poµsko-slovenský dom Dušana Jurkoviča v Gorliciach, Rynek 1

 

 

Maciej Pawlikowski – nar. 5.7.1992 v Nowom S±czi, absolvoval Pedagogickú univerzitu v Krakove – Fakulta výtvarných umení, odbor maµba. Zaujíma sa najmä o výtvarné umenie, históriu a popkultúru (s osobitným dôrazom na klasickú fantastickú literatúru, komiks a videohry). Jeho maµby sa sústreďujú hlavne na popieranie „existujúcej” reality a obsahu, ktorý poskytujú masmédiá. Základné umelecké inšpirácie nachádza v tvorbe Witkacyho, Beksińskiho a H.P. Lovecrafta. Súčasne je zamestnancom Obvodného múzea v Nowom S±czi.

 

 


Jeste¶ naszym 1 206 348 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2020
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne