Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa wspó³finansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

Cesta po Zįpadnej Afrike – cyklus „Stretnutia”

Stretnutie s Suzanne Beulens a Tomaszom Szug¼dzinisom, ktoré sa konalo 18. februára 2020 v Poµsko.slovenskom dome je veµká dávka prekvapivých zaujímavostí o Západnej Afrike.


Cestovatelia sa podelili o to všetko, čo na nich urobilo najväčší dojem. Pán Tomasz vyrozprával o regionálnych náčelníkoch – „šéfoch” a „šéfoch všetkých šéfov”, ktorí sa tešia väčšej úcte ako politici alebo aj prezident. Ukázal fotografie kmeņa Fulan, ktorých ¾eny uchvacujú neobyčajnou krásou. Vrátil sa aj spomienkami k nebezpečnej situácii, keļ miestni obyvatelia, ozbrojení mačetami ich obvinili, ¾e chcú ukradnú» dobytok.


Ļakujeme za zaujímavé stretnutie, ktoré sa stalo vynikajúcim doplnením výstavy!

 


Jeste¶ naszym 1 284 721 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2020
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne