Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa wspó³finansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

Mesto očami umelca

Maciej Pawlikowski je mladý tvorca z Nowého S±cza. 25. februára 2020 v Poµsko-slovenskom dome prvýkrát prezentoval širokej verejnosti obrazy, ktoré maµuje u¾ viac ako desa» rokov.

Medzi nimi okrem abstrakcií nájdeme diela tematicky spojené s mestom, s jeho ako pozitívnym tak aj negatívnym vplyvom na ¾ivot človeka. Vo svojej tvorbe sa umelec nevyhýba výrazným, občas ani nehodiacim sa farbám. Ako sám hovorí, takto nadväzuje na obrazy Witkacyho. Kontrastujúce farby majú aj podčiarknu» nesúlad, ktorý cíti bývajúci v meste človek, preto¾e na jednej strane oceņuje s tým spojené výhody, na druhej si však uvedomuje, ¾e je len koliesko v nanútenej aglomeráciou realite.

Výstavu si mô¾ete pozrie» do 26. marca t.r. Tešíme sa na Vás!

 


Jeste¶ naszym 1 284 713 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2020
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne