Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa współfinansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

Zdravé a pokojné veµkonočné sviatky!

K nadchádzajúcim veµkonočným sviatkom

Vám prajeme veµa zdravia, š»astia a pohody napriek všetkým »aľkostiam

 

riaditeµ a kolektív zamestnancov

Gorlického centra kultúry

a Poµsko-slovenského domu

Dušana Jurkoviča v Gorliciach

 


Jeste¶ naszym 1 302 936 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2020
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne