Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa współfinansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

Wacław S. Bugno - Neviditeµné fotografie

Riaditeµ Gorlického centra kultúry – Janusz Zięba

vedúci Poµsko-slovenského domu Dušana Jurkoviča – Krzysztof Szadkowski

Vás srdečne pozývajú na výstavu

 

Wacława S. Bugna

 

 Neviditeµné fotografie

 

Výstava otvorená pre návštevníkov od utorka do sobotz v hod. 8.00-16.00

Finisáľ: 23. júna 2020 (utorok) o 17.00 hod.

Poµsko-slovenský dom Dušana Jurkoviča v Gorliciach, Rynek 1

 

 

Wacław S. Bugno – hµadateµ krásy a radosti zo ľivota. Majiteµ stúdia na ul. 11. novembra 9a. Umelec, fotograf, autor albumov a výstav. Kouč, tréner, terapeut, majster fotografie a bioenergoterapie.

            Fotografie pochádzajú z neviditeµného (pre človeka) sveta. Keď tam nazrieme, všimneme si ako zanikne vzdialenos» a priestor. Všetko sa spája a utvára jednotu. A kaľdý z nás je čas»ou tejto jednoty. Jednou kvapkou v oceáne.

            „Ak sa oddeµujeme od iných kvapiek, od sveta, Boha, od iných µudí – strácame. Strácame čas» oceánu, čas» zo seba. Strácame leví podiel na radosti, moci a bohatstve. Ak sme však v jednote so svetom – vchádzame do zemského raja. Ja uľ v ňom bývam. A čo si vyberieš Ty?“

 

 


Jeste¶ naszym 1 267 279 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2020
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne