Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa wspó³finansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

Kalendár podujatíJANUÁR 2018

 

           

dátum

hodina

názov

organizátor

miesto konania

do 10

 

 

Sú»a¾ná výstava 7. ročníka Poµsko-slovenskej fotografickej sú»a¾e „Moje Nízke Beskydy”

 

Gorlické centrum kultúry – Poµsko-slovenský dom Dušana Jurkoviča v Gorliciach, Mestský úrad v Gorliciach, Kultúrne a turistické centrum – Poµsko-slovenský dom v Bardejove

 

výstavná sieņ

 

9

 

15.00

 

Organizačné stretnutie

 

Nadácia „Vyjdi z domu“

 

konferenčná sála

 

10

 

10.30

 

Prednáška

 

Univerzita tretieho veku

 

konferenčná sála

 

16.01 - 28.02

 

 

Zberateµská výstava „História rušņov“ Wilfrieda de Meyer

 

Gorlické centrum kultúry – Poµsko-slovenský dom Dušana Jurkoviča v Gorliciach

 

výstavná sieņ

 

16

 

17.00

 

Vernisá¾ výstavy „História rušņov“ Wilfrieda de Meyer

 

Gorlické centrum kultúry – Poµsko-slovenský dom Dušana Jurkoviča v Gorliciach

 

konferenčná sála

 

17

 

10.30

 

Prednáška

 

Univerzita tretieho veku

 

konferenčná sála

 

 


DECEMBER 2017

           

dátum

hodina

názov

organizátor

miesto konania

5

11.00

Otvorenie výstavy, vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien 7. ročníka Poµsko-slovenskej fotografickej sú»a¾e „Moje Nízke Beskydy”

Gorlické centrum kultúry – Poµsko-slovenský dom Dušana Jurkoviča v Gorliciach, Mestský úrad v Gorliciach, Kultúrne a turistické centrum – Poµsko-slovenský dom v Bardejove

konferenčná sála

6

16.00

Mikuláš pre Sídlisko č. 1 v Gorliciach

Sídlisko č. 1 v Gorliciach

konferenčná sála

7

9.00

Výtvarné dielne

Univerzita tretieho veku, GCK

konferenčná sála

13

10.30

Prednáška

Univerzita tretieho veku

konferenčná sála

13

13.00

Stretnutie

MsÚ v Gorliciach

konferenčná sála

14

9.00

Školenie

L&T

konferenčná sála

15

15.30

Výtvarné dielne

Mláde¾nícky parlament, GCK

konferenčná sála

20

10.00

Konferencia

 

konferenčná sála


Jeste¶ naszym 796 231 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2018
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne