Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa wspó³finansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

Kalendár podujatíDECEMBER 2017

           

dátum

hodina

názov

organizátor

miesto konania

5

11.00

Otvorenie výstavy, vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien 7. ročníka Poµsko-slovenskej fotografickej sú»a¾e „Moje Nízke Beskydy”

Gorlické centrum kultúry – Poµsko-slovenský dom Dušana Jurkoviča v Gorliciach, Mestský úrad v Gorliciach, Kultúrne a turistické centrum – Poµsko-slovenský dom v Bardejove

konferenčná sála

6

16.00

Mikuláš pre Sídlisko č. 1 v Gorliciach

Sídlisko č. 1 v Gorliciach

konferenčná sála

7

9.00

Výtvarné dielne

Univerzita tretieho veku, GCK

konferenčná sála

13

10.30

Prednáška

Univerzita tretieho veku

konferenčná sála

13

13.00

Stretnutie

MsÚ v Gorliciach

konferenčná sála

14

9.00

Školenie

L&T

konferenčná sála

15

15.30

Výtvarné dielne

Mláde¾nícky parlament, GCK

konferenčná sála

20

10.00

Konferencia

 

konferenčná sála


NOVEMBER 2017

           

dátum

hodina

názov

organizátor

miesto konania

do 30.

 

Zberateµská a maliarska výstava „By» ¾enou”

GCK - PSD D.Jurkoviča v Gorliciach

výstavná sieņ

3.

10.30

Prednáška

Univerzita tretieho veku

konferenčná sála

3.

13.30

Školenie pre knihovníkov

Pedagogická kni¾nica v Gorliciach, Mestská komisia riešenia alkoholických problémov v Gorliciach

konferenčná sála

8.

10.30

Prednáška

Univerzita tretieho veku

konferenčná sála

10.

10.00

Prednáška

Psychologicko-pedagogická poradņa

konferenčná sála

15. 22. 29.

10.30

Prednáška

Univerzita tretieho veku

konferenčná sála

17.

15.00

Termín uzávierky pre prijímanie prác 7. ročníka Poµsko-slovenskej fotografickej sú»a¾e „Moje Nízke Beskydy”

GCK - PSD D.Jurkoviča v Gorliciach

sekretariát

 


Jeste¶ naszym 770 395 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2017
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne