Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa wspó³finansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

Zdru¾enia, Nadįcia Kluby

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W V X Y Z iné
Zdru¾enia (79) | Kluby (35)
AUTOMOBILKLUB BIECKI Z SIEDZIB” W BIECZU
38-340 Biecz ul. Kazimierza Wielkiego 31 
667 997 776
AUTOMOBILKLUB GORLICKI
ul. Sportowa 9, 38-300 Gorlice 

Cech remesiel a malého podnikania v Gorliciach
38 – 300 Gorlice Ko³³±taja ul. 16 
+48 18 353 52 62
CENTRUM SZKOLENIA ZAWODOWEGO
38-320 Gorlice, ul. Michalusa 4 
0 18 353 01 28 603 128 157
GKS „GLINIK” GORLICE
ul. Konopnickiej 8a 38-300 Gorlice 

GORLICKA SZKÓ£KA PI£KI NOÆNEJ „GLINIK” W GORLICACH
38-300 Gorlice ul. Konopnickiej 8a 

GORLICKI KLUB CYKLISTÓW W GORLICACH
ul. Krakowska 5a 38-300 Gorlice 

GORLICKI KLUB KOLEKCJONERÓW IM. KS. BRONIS£AWA ¦WIEYKOWSKIEGO
38-300 Gorlice ul. Ko³³±taja 16 skr. poczt. 11 

GORLICKI KLUB PI£KI SIATKOWEJ
38-300 Gorlice ul. Konopnickiej 6a/1 

GORLICKI KLUB SZACHOWY „KORNUTY”
ul. Hallera 35 38-300 Gorlice 

Jeste¶ naszym 760 311 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2017
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne