Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

O nás

Poľsko-slovenský dom Dušana Jurkoviča v Gorliciach


Otvorené: utorok - sobota: 8.00 - 16.00  


Cieľom činnosti Poľsko-slovenského domu w Gorliciach je iniciovať a prehlbovať poľsko-slovenskú spoluprácu na rôznych úrovniach. Činnosť, v rozličných formách je určená  rôznym skupinám obyvateľstva, čo prispieva k zvýšeniu úrovne poznatkov a spoločenského povedomia. Cezhraničný charakter projektu a spoločná realizácia aktivít zblíži dva národy, ktoré sú si nielen geograficky ale aj historicky, kultúrne a jazykovo blízke. Investícia prispeje vo veľkej miere k zvýšeniu turistickej príťažlivosti regiónu.


Popritom si Vám dovoľujeme ponúknuť vysoký a profesionálny štandard pri organizovaní stretnutí, školení a konferencií.


Ponúkame Vám školiacu miestnosť, v ktorej je možné organizovať aj konferenciu.

 


_________________________________________________________________


Poľsko-slovenský dom Dušana Jurkoviča v Gorliciach -

- priestorové a technické možnosti


Poľsko – slovenský dom Dušana Jurkoviča v Gorliciach má k dispozícii výstavnú sieň s rozlohou 88 m2. Tvorí ju 5 miestností (2,5 m x 4,5 m každá) a 2 chodby (13  m2 každá) s výškou 3,5 m.


Je vybavená dodatočnými bodovými halogénovými svietidlami, ktoré osvetľujú steny.

Pre organizáciu výstav môžeme sprístupniť nasledovn
é vybavenie:
- rámy s klipsami (35 ks., rozmer 100 cm x 70 cm, s možnosťou umiestniť vodorovne alebo zvisle)

- rámy s klipsami (10 ks., rozmer 50 cm x 70 cm, s možnosťou umiestniť vodorovne alebo zvisle)

- sklené vitríny (5 ks., rozmer: šírka - 40 cm; hĺbka - 35 cm, výška – 160 cm)

 

K dispozícii je aj konferenčná sála s rozlohou 64,86 m2.

 

Pre organizáciu rôznych stretnutí môžeme sprístupniť nasledovné vybavenie:

- 100 stoličiek

- 26 stolíkov

- projektor

- premietacie plátno (180 cm x 180 cm)

- ozvučovací systém

- počítač

- flipchart.

                                                   Fotografie viď GALÉRIA


     

_________________________________________________________________Gorlice – mesto ponorené do zelene Nízkeho Beskidu na poľsko-slovenskom pohraničí je miestom, na ktoré sa budete chcieť vrátiť ako každý, koho pri potulkách po gorlickom regióne okúzlili zákutia, história a ľudia žijúci v tejto oblasti. Každý tu nájde niečo pre seba: milovníci histórie a prírody, ekológovia a básnici, deti, mládež a seniori vyhľadávajúci odpočinok po rokoch intenzívnej práce.

 

Gorlice sa môžu pochváliť bohatou a zaujímavou históriou, súčasnosťou plnou transformácií a zaujímavými plánmi do budúcnosti. Toto mesto situované na starej uhorskej obchodnej ceste po stáročia pohostinne prijímalo kupcov a pocestných a rovnako ako vtedy, aj dnes s nemenšou pohostinnosťou ako v dávnych časoch víta každého turistu, obchodníka či biznismena.

 

História mesta sa datuje od polovice 14. storočia.Gorlice založil krakovský radca a bankár Dersław Karwacjan okolo roku 1355. V roku 1417 mesto prevzalo prostredníctvom kráľa Vladislava Jagelovského magdeburské právo a na jeho vychýrené trhy prichádzali kupci z Biecza, Sącza, Krakova, Bardejova, Budapešti alebo Debrecínu. V období reformácie sa z mesta stalo stredisko ariánov a kalvínov a v časoch „švédskej potopy” bolo takmer do tla vypálené armádou sedmohradského kniežaťa Juraja Rákociho Začiatkom 19. storočia nosilo vďaka privilégiu organizovania týždenných trhov a dvanástich jarmokov do roka prívlastok „malý Gdaňsk”. Mesto na svojej ceste dejinami zaznamenalo nejeden rozmach ale aj úpadok. Pamätá si časy hospodárskeho rozvoja súvisiace s érou „čierneho zlata” – bohatých nálezísk ropy objavených v polovici 19. storočia ale aj dramatické udalosti prvej svetovej vojny.

 

S Gorlicami je úzko spätá postava Ignáca Łukasiewicza – vynálezcu a konštruktéra petrolejovej lampy, ktorý v rokoch 1853 – 1858 býval a pracoval v našom meste. Łukasiewicz pracoval ako provízor v lekárni súčasnej budovy radnice a zároveň sa venoval experimentom s ropou. Pripomína nám to pamätná tabuľa v hale na prízemí mestského úradu. V hale mestskej radnice sa nachádza nástenná maľba starogréckej bohyne čistoty a zdravia Hygiei – zachovaný fragment niekdajšej lekárne Ignáca Łukasiewicza. Ukážkovým výsledkom vedeckej práce Ignáca Łukasiewicza bolo zažatie prvej pouličnej naftovej lampy na svete pri križovatke ciest v mestskej časti Zawodzie v roku 1854.

 

Tragické udalosti v roku 1915 zanechali na osude mesta a obyvateľov Gorlíc jazvu. 2. mája 1915 sa začala veľká ofenzíva armád ústredných veľmocí proti ruskej armáde. Bitka pri Gorliciach, známa ako „malý Verdun”, bola uznaná za najväčšiu na východnom fronte, pri ktorej padlo viac ako 20 tisíc vojakov. Túto drámu nám pripomínajú početné architektonicky nádherné vojenské cintoríny vrátane urnových hájov na Cintorínskej hore [Góra Cmentarna], na ktorej drží „večnú stráž“ vyše 800 vojakov rakúsko-uhorskej, pruskej a ruskej armády. Na území mesta leží 6 cintorínov z 1. svetovej vojny, na ktorých v hromadných a samostatných hroboch leží takmer 1600 vojakov rôznych národností a vierovyznaní.

 

Svetlé časy Gorlíc pripomína krásne reštaurovaný dvor rodiny Karwacjanovcov zo 16. storočia, v ktorom dnes sídli Malopoľská galéria umenia „Dvor Karwacjanovcov“. Prízemie stavby je pozostatkom obranného dvoru, ktorý vybudoval Dersław II. Karwacjan na začiatku 15. storočia. Dvor bol počas 1. svetovej vojny takmer úplne zničený, v 70. rokoch 20. storočia čiastočne zrekonštruovaný a následne v rokoch 1982-92 reštaurovaný na základe archívnych záberov z roku 1916. V kamenných dvorských pivniciach sa nachádza štýlová kaviarnička a na vyšších poschodiach niekoľko útulných hotelových izieb a dve výstavné siene. Pred budovou sa hrdo týči pomník zakladateľa Gorlíc Dersława I. Karwacjana slávnostne odhalený v roku 2005 pri príležitosti 650. výročia založenia mesta.

 

Nemými svedkami minulosti sú aj historické kaplnky na ul. Krętej z roku 1664 a Ježiša trpiaceho v mestskej časti Zawodzie, kde bola v roku 1854 postavená historická lampa I. Łukasiewicza. Kaplnka na ulici Krętej je najstaršou gorlickou kaplnkou, ktorú nechal postaviť jeden z mešťanov na znak vďaky za záchranu života počas vpádu vojenských oddielov Juraja II. Rákociho 2. mája 1657. V požiari založenom nepriateľskými vojskami vyhorelo do tla 85 domov, tri dvory, radnica a kostol.

 

Medzi unikátne pamiatky Gorlíc patrí 200-ročný farský cintorín a čiastočne reštaurovaný židovský cintorín na ul. Stróżowskej. Na farskom cintoríne pútajú pozornosť dve rodinné kaplnky Płockovcov a Miłkowskovcov postavené začiatkom 20. storočia, dva drevené kríže vedľa hlavnej brány, na ktorých sa nachádzajú urny so zeminou z miest mučeníckej smrti Poliakov – Katyne a Osvienčimu ako aj pomník povstalcov z roku 1863 – obyvateľov Gorlíc, ktorí sa zúčastnili na januárovom ozbrojenom povstaní.

 

Židovský cintorín bol založený začiatkom 18. storočia a do roku 1942 na ňom boli pochovávané ženy a muži židovského etnika. V hornej časti cintorína je samostatne vydelená časť cintorína č. 90 z 1. svetovej vojny, na ktorom odpočíva 6 vojakov Mojžišovho vyznania, ktorí slúžili v ruskej a rakúskej armáde. Na židovskom cintoríne môžeme obdivovať pamiatkové macevy (náhrobné kamene) s hebrejskými nápismi a ohel (kaplnku).

 

Pri prechádzkach po starom meste nezabudnite navštíviť gorlický farský kostol narodenia Najsvätejšej Panny Márie a radničnú vežu s výhľadom na panorámu mesta a okolia. Kostol bol postavený v neorenesančnom štýle v rokoch 1875-1890 podľa projektu Františka Pavoniho a Maximiliána Nitscha. Charakteristickým prvkom je fasáda nadväzujúca na klasické formy ozdobená kamennými plastikami štyroch evanjelistov a nápisom „GORLICENSES VIRGINI DEIPARAE”, čo znamená: „Obyvatelia Gorlíc Panne Bohorodičke”. Interiér kostola zaujme predovšetkým obrazom na hlavnom oltári „Nanebovstúpenie Matky Božej” maľovaným štetcom Jána Styka a milostiplná socha Pána Ježiša v žalári pôvodom pravdepodobne zo 16. alebo 17. storočia.

 

Súčasná gorlická radnica stojí na mieste pôvodnej radnice uvádzanej v písomnostiach už v roku 1608 a zničenej v 17. storočí. V jej najstaršej nárožnej časti, pôvodom z rokov 1780-90, bývala lekáreň, v ktorej pracoval Ignác Łukasiewicz.

 

Za zmienku stojí aj jeden z najstarších poľských mestských parkov Wojciecha Biechońského založený v roku 1900. Tento park je súčasťou športovo-rekreačného komplexu so štadiónom, klziskom, športovou halou, nekrytým kúpaliskom a krásnou modernou plavárňou.

 

Gorlice sú neoficiálnym hlavným mestom Nízkeho Beskidu a Pogórza, vhodným východiskovým bodom pre turistické chodníky Magurského národného parku, chránených krajinných oblastí, lemkovských cerkví, pogórzanských tradícií, stredovekého Biecza, architektonicky neopakovateľného urnového hája z prvej svetovej vojny a liečebných kúpeľov.

 

Stojí za to sem prísť a stráviť trochu času poznávaním čara pohraničia, jeho tradícií a pamätihodností. K objektom gorlickej oblasti, ktoré jednoducho musíte vidieť patria drevené chrámy (cerkvi) so zachovalým ikonostasom a vybavením v obciach Kwiatoń, Bartne alebo Owczary. Klenotom sakrálnej architektúry je gotický kostol svätých Filipa a Jakuba v Sękowej z 1. polovice 16. storočia. Svätyňa postavená zo smrekovcového dreva približne okolo roku 1520 bola v roku 2003 zapísaná na prestížny Zoznam objektov svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Zrak priťahuje špecifická silueta kostolíka – jeho spádová strecha krytá drevenými šindľami a soboty, ktoré po stáročia ponúkali útočisko pred vetrom, dažďom a snehom pre ľudí, ktorí sem prichádzali zo vzdialenejších obcí – často už v sobotu – na nedeľné bohoslužby.

 

Ďalším unikátnym sakrálnym objektom v okolí Gorlíc je kostol sv. Michala Archanjela v Binarowej. Svätyňa pochádza približne z roku 1500 a vnútri môžeme obdivovať výnimočné maľby zo 16. - 17. storočia a gotické plastiky zo 16. storočia. Tento objekt bol v roku 2003 zapísaný na Zoznam objektov svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

 

Mestečko Biecz, vzdialené 12 kilometrov od Gorlíc, okúzľuje bohatstvom svojich pamiatok a zvláštnym čarom úzkych uličiek, starých obranných múrov a vysokej radničnej veže. V Bieczi sa zachovalo stredoveké urbanistické priestorové usporiadanie charakteristické centrálne situovaným štvorcovým námestím s radnicou v strede. K dôležitejším objektom patria farský kostol Božieho tela zo začiatku 16. storočia, zachovalá časť mestských múrov s obrannou zvonicou z 15. storočia, dom s baštou (v súčasnosti objekt plní funkciu Múzea Biecza a okolia) a radnica s vežou postavená v druhej polovici 15. storočia, barokový kostol sv. Anny z kláštorom františkánov, ktorí sa v Bieczi usadili v roku 1624.

 

V Gorlicicah a ich okolí nechýbajú ani svetské budovy – dvory a meštiacke domy ľudí, ktorí vytvárali históriu tejto krajiny. Pri gorlickom hlavnom námestí a jeho bočných uličkách môžeme obdivovať staré meštianske domy zo 17. a 18. storočia, ako dom Artwińskovcov – Rynek 6 s nádherným vstupným portálom a plastikou delfínov pod „drevom života”. Na ulici Wąska 7 priťahuje pozornosť meštiacky dom kachliara Grabca – Grabczyńského postavený v roku 1780, v ktorom sa momentálne nachádza regionálne múzeum Poľského turisticko-vlastivedného spolku PTTK. Jeho fasádu zdobí sgrafito „vojakov gorlickej bitky” a v kamenných pivniciach sa nachádza výstava voskových figurín – postavy z obdobia bitky pri Gorliciach.

 

Vynikajúcim dvorským reprezentantom je secesný palác Długoszovcov v Siarach pri Gorliciach (v súčasnosti súkromný majetok). Palác obklopuje krásny park so starými stromami, fontánou, pergolou a záhradnými sochami.

 

            Najstarším dvorom v okolí Gorlíc je kaštieľ z konca 1. polovice 16. storočia v Szymbarku – renesančný dvor rodiny Gładyszovcov, ktorého siluetu zdobí dekoračná arkádová atika a štyri štvorcové arkiere.

 

Zub času zanechal svoje stopy aj na neogotickom paláci rodiny Skrzyńských v Zagórzanoch postavenom v rokoch 1834 - 1839, ktorého ruiny sú v súčasnosti v súkromnom vlastníctve.

 

Gorlice a okolie ponúkajú aj odpočinok v tunajších kúpeľných lokalitách: Wysowa Zdrój a Wapienne. Wysowa je známa vyvieraním minerálnych prameňov – alkalických kyseliek podporujúcich liečenie chorôb dýchacieho ústrojenstva, trávenia, močových ciest a vredov. Vo Wapiennom môžete využiť blahodarné účinky mineralizovanej síranovej vody používanej predovšetkým na kúpele.

 

            Gorlice a okolie to nie sú len pamiatky ale aj miesta aktívneho odpočinku. Sieť cyklotrás, oddych v sedle v jednom z najväčších európskych žrebčincov huculských koní „Gładyszów” v Regietowe a plavba alebo kúpanie na umelom jazere v neďalekej Klimkówke vytvárajú atmosféru, v ktorej sa dobre býva, pracuje alebo investuje. Milovníci turistiky a kultúrnych pamiatok môžu po gorlickom regióne cestovať vytýčenými chodníkmi. Jedným z nich je aj Karpatsko-haličský naftový chodník, ktorý vedie od Klęczan popri Nowom Sączi cez malopoľské a podkarpatské vojvodstvo až po Ukrajinu. Na tomto náučnom chodníku sa môžete oboznámiť s históriou naftového priemyslu v tejto oblasti a pozrieť si originálne zariadenia na ťažbu ropy.

 

Ďalším chodníkom prelínajúcim gorlický región je Malopoľský chodník drevenej architektúry, na ktorom sa nachádza viacero pamiatkových objektov ako cerkvi (drevené kostolíky), kostoly alebo hospodárstva.

 

Významnými pamiatkami z minulosti sú početné vojenské cintoríny z 1. svetovej vojny roztrúsené po návršiach Nízkych Beskýd, na ktorých ležia pochované dočasné pozostatky neznámych hrdinov. Stojí za to navštíviť hoci len niekoľko z nich a obdivovať zaujímavú architektúru napríklad cintorína č. 60 v Małastowskom priesmyku, č. 123 v Łużnej – Pustki alebo č. 118 v obci Staszkówka.

 

Gorlice sú aj napriek svojej jedinečnej polohe v Nízkom Beskide a turistickej atraktivite zároveň mestom, ktorého hnacím motorom rozvoja je aj priemysel a drobné podnikanie. Mnohé v súčasnosti pôsobiace podniky majú dlhoročnú tradíciu, vydržali ťažké roky transformácie poľského hospodárstva a na voľnom trhu sa im darí dobre. Aj neskôr založené firmy si na trhu našli svoje miesto – vyrábajú alebo poskytujú služby nielen v rámci regiónu ale aj na celoštátnej alebo medzinárodnej úrovni. V Gorliciach sa na ploche takmer 30 hektárov rozprestiera Priemyselný park špeciálnej hospodárskej zóny Euro-Park Mielec. V gorlickom priemyselnom parku svoje podniky umiestnilo už 7 firiem, ktoré využívajú výhodnú investičnú situáciu, pomoc profesionálnych inštitúcií pre podporu podnikania, miestne prednosti, daňové prázdniny a kvalifikovaných zamestnancov.

 


Počet obyvateľov Gorlíc (stav k 31.12.2006):

 

28645, vrátane žien: 14981

 

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

Veková stratifikácia obyvateľov Gorlíc (stav k 31.12.2006):

 

- produktívny vek: 18982, vrátane žien: 9476

 

- predproduktívny vek: 5297, vrátane žien: 2537

 

- poproduktívny vek: 4366, vrátane žien: 2968

 

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 

Fyzické osoby – podnikatelia (stav k 31.12.2006)

 

2266, z toho vo vybraných odvetviach:

 

- obchod a opravy: 679

 

- obsluha nehnuteľností a firiem, vzdelávanie: 307

 

- priemyselné spracovávanie: 266

 

- stavebníctvo: 227

 

- hotely a reštaurácie: 62

 

 

Jesteś naszym 1 302 942 gościem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2020
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne